Tarieven voor verstrekkingen geleverd door gedeconventioneerde kinesitherapeuten vanaf 01 februari 2024. (Het RIZIV is nog volop bezig met het updaten van de terugbetalingstarieven)

VT= verhoogde tegemoetkoming, patiënten met verhoogde tegemoetkoming vallen onder de tarieven van de conventie.

Aandoening

Honorarium

Tussenkomst

mutualiteit

zonder VT

met VT

zonder VT

met VT

courant

1ste zitting

€44.00

€37.00

€23.06

€34.50

2-18de zitting

€34.00

€30.00

€17.81

€27.50

E-pathologie

praktijk 30min

€34.00

€30.00

€19.59

€28.62

verslag

€34.00

€32.00

€24.00

€32.00

Fa-pathologie

1-60e zitting

€34.00

€30.00

€18.38

€28.00

verslag

€34.00

€32.00

€24.00

€32.00

Fb-pathologie

1-60e zitting

€34.00

€30.00

€18.38

€28.00

verslag

€34.00

€32.00

€24.00

€32.00

Toeslag huisbezoek

€2.00

suppl. tape

€2.00

suppl. dry needling

€1.00