Eerstelijnspsychologische zorg

Voor eerstelijns psychologische zorg kan u voorlopig alleen terecht bij Anniek Hermans. Onze collega’s, Britt Houben en Michelle Henriks, hun aanvragen hiervoor zijn nog lopende waardoor ze dit momenteel nog niet kunnen aanbieden.

Volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar

  • Intake: kosteloos

  • Daarna recht op 7 sessies (45 min.) aan €11 (€4 indien u recht heeft op verhoogde tegemoetkoming)

Wat is eerstelijnspsychologische zorg?

‘Eerstelijnspsychologische zorg’ is gedefinieerd als (een reeks van) kortdurende interventies gericht op twee of meer van onderstaande doelstellingen:

  • Diagnostische inschatting van de aanwezige problemen;

  • Algemene psychologische zorg;

  • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie;

  • Bevorderen van de zelfredzaamheid;

  • Eventuele doorverwijzing bij complexe problematiek

Meer info: http://www.ggzlimburg.be/nl/eerstelijnspsycholoog-elp

Niet-eerstelijnspsychologische zorg

Tarieven vanaf 01/01/’24

Voor kinderen, jongeren en volwassenen

  • Intake: €65

  • Therapeutische sessie 50 min: €60