Eerstelijnspsychologische zorg

Volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar

 • Intake: kosteloos

 • Daarna recht op 7 sessies (45 min.) aan €11 (€4 indien u recht heeft op verhoogde tegemoetkoming)

Wat is eerstelijnspsychologische zorg?

‘Eerstelijnspsychologische zorg’ is gedefinieerd als (een reeks van) kortdurende interventies gericht op twee of meer van onderstaande doelstellingen:

 • Diagnostische inschatting van de aanwezige problemen;

 • Algemene psychologische zorg;

 • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie;

 • Bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • Eventuele doorverwijzing bij complexe problematiek

Meer info: http://www.ggzlimburg.be/nl/eerstelijnspsycholoog-elp

Niet-eerstelijnspsychologische zorg

Jongeren van 12-18 jaar

 • Intake: €35

 • Therapeutische sessie 50 min: €50

Niet-eerstelijnspsychologische zorg

Volwassenen

 • intake: €35

 • therapeutische sessie 50 min: €60