kinesitherapie

kinesitherapie
Manuele therapie
Lymfedrainage (vodder)
Mulligan
Medical taping
Zwangerschapsbegeleiding
KineCoach, obesitas bij volwassenen en kinderen
Kinecoach, (pre-) diabetes type 2
Dry needling
Temporomandibulaire dysfuncties
Post COVID revalidatie
Mc Kenzie
NDT voor volwassenen met een verkregen hemiplegie

Manuele therapie

Manueel therapeuten hebben zich na hun opleiding Kinesitherapie verder bekwaamd in het functioneren van gewrichten van het bewegingsapparaat, zowel deze van de wervelkolom als van de ledematen.

Via een grondige anamnese ( vraaggesprek) en doorgedreven klinisch onderzoek wordt getracht de oorzaak te vinden van de pijn en worden stoornissen in het lichaam opgespoord. Deze functionele stoornis proberen we dan op te heffen door het uitvoeren van specifieke handgrepen waaronder mobilisaties, manipulaties, spier-en zenuwtechnieken.

Lymfedrainage (vodder)

Lymfedrainage Vodder zijn manuele technieken die erop gericht zijn het lymfestelsel te stimuleren om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter en sneller via de lymfebanen af te voeren.

Het is een zachte behandelingsmethode en is op het gehele lichaam toepasbaar met als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, immuniteit te verhogen, stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren.

De techniek bestaat uit ritmisch een heel zachte spiraalvormige druk uit te oefenen op de lymfeklieren en de lymfebanen, de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfestelsel. Het ritme moet exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfebanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het overtollige lichaamsvocht goed worden afgevoerd.

Mulligan

Bij het toepassen van het Mulligan concept beogen we door mobilisaties op een pijnloze manier de normale beweeglijkheid en functie van een gewricht te herstellen. Hierbij wordt een combinatie gemaakt van een passieve correctie (door de therapeut) en een actieve beweging (uitgevoerd door patiënt). Met deze techniek wordt, indien deze geïndiceerd is, snel een pijnvrije functie teruggewonnen.

Medical taping

Medical Taping is een vorm van tapen, waarbij kinesiotape wordt toegepast, om lichamelijke problemen te verhelpen en voorkomen. De elastische tape ondersteunt het spierstelsel, lichaamseigen genezingsprocessen en beïnvloedt de neurologische en circulatoire systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken.

Zwangerschapsbegeleiding

Prenataal:
Prenataal wordt zowel de houding als de toestand van de spieren (verkorting, verzwakte spieren, verkrampingen,…) onderzocht en behandeld. Pers- en ademhalingstechnieken worden aangeleerd voor een perfecte voorbereiding op de bevalling zelf. Deze vanaf het moment dat er klachten zijn of als algemene voorbereiding vanaf week 24 van de zwangerschap.

Postnataal:
De postnatale oefeningen zijn vooral gericht op het verhogen van de stabiliteit en het versterken van de rug-, buik- en bekkenbodemspieren. Er wordt daarbij ook gewerkt aan het heropbouwen van de conditie, indien gewenst. Postnatale oefeningen worden opgestart na de controle bij de gynaecoloog (6 tot 8 weken na de bevalling).

KineCoach, obesitas bij volwassenen en kinderen

De kinecoach en diëtiste begeleiden de revalidatie met als hoofddoelen het aanleren van een gezondere levensstijl en het verbeteren van de levenskwaliteit. De behandeling beginnen we met een intake gesprek waar we de fysieke activiteiten in kaart brengen en de medische veiligheid screenen. Bij de diëtiste wordt inzicht verkregen in de huidige voedingsgewoontes en er wordt nagegaan in welke mate emoties en externe factoren het eetgedrag bepalen.

Vanuit deze gegevens wordt een persoonlijk voedings- en oefenprogramma voorgesteld en geïmplementeerd in de behandeling. De revalidatie kan beginnen op eigen kracht, maar ook op advies van de dokter. Het voorschrift geeft recht op 18 terugbetaalde kinesitherapeutische sessies.

Als aanvulling op deze therapie worden (indien voldoende deelnemers) kleine groepssessies ingericht om onder begeleiding te trainen.

Indien er een chirurgische ingreep uitgevoerd dient te worden kunnen we de ideale voorbereiding op de ingreep bieden door de algemene voedingstoestand en fysieke fitheid te verbeteren, zodat de veiligheid van de chirurgische ingreep gegarandeerd is en de revalidatie beter verloopt. Postoperatief is een langdurige strikte medische, nutritionele en psychologische behandeling onontbeerlijk.

Kinecoach, (pre-) diabetes type 2

Prediabetes is het stadium voor diabetes of suikerziekte en geeft een verhoogd risico op hart-en vaatziekten Op tijd ingrijpen door de levensstijl aan te passen, kan in ongeveer de helft van de gevallen prediabetes terugdraaien. En zo ook het risico aanzienlijk verminderen om in een later stadium diabetes type 2 te ontwikkelen.

De kinecoach en diëtiste begeleiden jouw revalidatie met als hoofddoelen het aanleren van een gezondere levensstijl en het verbeteren van je levenskwaliteit.

Er wordt door de kinecoach een persoonlijk oefenprogramma uitgewerkt.

Als aanvulling op deze therapie (indien voldoende deelnemers) organiseren we groepssessies, waar je onder professionele begeleiding kan komen oefenen.

Dry needling

Dry needling is een behandelmethode die wordt ingezet bij pijnlijke of gespannen spieren. Er wordt gebruik gemaakt van een dunne naald waarmee verhardingen/ triggerpoints in de spieren snel en doeltreffend worden aangepakt. Zo kunnen de spieren terug langdurig ontspannen.

Temporomandibulaire dysfuncties

Temporomandibulaire dysfuncties zijn klachten rond het kaakgewricht. Deze kunnen veroorzaakt zijn door een verhoogde spierspanning, een beperkt of juist een te beweeglijk kaakgewricht.

Post COVID revalidatie

Mc Kenzie

De McKenzie Methode kenmerkt zich door een actieve patiënt betrokkenheid en wordt gebruikt voor het beoordelen, behandelen en motiveren van patiënten met rug-, nek- en gewrichtsklachten. Door specifiek bepaalde individuele oefeningen uit te voeren, stelt deze therapie de patiënt in staat om zelf mee de klacht te behandelen. Dit proces bevordert tevens de zelfstandigheid.

NDT voor volwassenen met een verkregen hemiplegie

NDT is een behandeling die betrekking heeft op de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg).

Het doel van het NDT concept is de patiënt datgene opnieuw te leren wat door hersenbeschadiging als gevolg van een CVA verloren is gegaan. Op het specifieke niveau van de betreffende patiënt wordt gezocht naar een zo normaal mogelijke manier van bewegen.

afbeelding