kinesitherapie

kinesitherapie
Manuele therapie
Pediatrie
Lymfedrainage (vodder)
Zwangerschapsbegeleiding
Medical taping
KineCoach, obesitas bij volwassenen en kinderen
Kinecoach, (pre-) diabetes type 2
Dry needling
Temporomandibulaire dysfuncties
Post COVID revalidatie
Mulligan
McKenzie
NDT voor volwassenen met een verkregen hemiplegie
Shockwave therapie

Manuele therapie

In het domein van manuele therapie zijn onze therapeuten, na het voltooien van hun opleiding in Kinesitherapie, verder gespecialiseerd in het optimaliseren van de gewrichtsfuncties van het bewegingsapparaat, inclusief zowel de wervelkolom als de ledematen.

Het traject binnen de manuele therapie begint met een grondige anamnese. Hierop volgt een uitgebreid klinisch onderzoek om de bron van de pijn te identificeren en eventuele functionele stoornissen in het lichaam op te sporen. Onze aanpak in manuele therapie richt zich op het verhelpen van deze functionele ongemakken door het toepassen van gespecialiseerde handgrepen. Deze handgrepen omvatten een scala aan technieken zoals mobilisaties, manipulaties, en spier- en zenuwtechnieken.

Pediatrie

Pediatrie is ons specialisme gericht op het ondersteunen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Binnen de pediatrie richten we ons op het waarborgen van de optimale ontwikkeling van uw kind, waaronder:

Neuromotorische Ondersteuning:

 • Behandeling van aandoeningen zoals Cerebral Palsy, Spina Bifida en spierziekten.

 • Stimulering van de motorische ontwikkeling van baby's tot kleuters, vooral bij vertraagde motorische ontwikkeling.

 • Kinesitherapeutische begeleiding voor tiplopers.

 • Hulp bij baby’s met een voorkeurshouding.

 • Revalidatie na orthopedische procedures.

Psychomotorische Begeleiding:

 • Verbetering van grove motorische vaardigheden zoals evenwicht, coördinatie en balvaardigheid.

 • Ontwikkeling van fijne motorische vaardigheden, waaronder handvaardigheid, fijne manuele controle en knipvaardigheid.

 • Hulp bij ruimtelijke oriëntatie problemen.

 • Begeleiding bij lateralisatieproblemen, moeilijkheden met spiegelen, lichaamsschema en lichaamsbesef.

 • Ondersteuning bij leerstoornissen zoals dyscalculie, dyspraxie en dysgrafie.

 • Hulp bij schrijfmotorische problemen, waaronder foutieve pengreep, schrijfhouding en werktempo.

 • Begeleiding bij problemen met executieve functies, zoals moeite met gedragsaanpassing, initiatief nemen of organiseren.

Lymfedrainage (vodder)

Lymfedrainage Vodder is een gespecialiseerde manuele techniek die zich richt op het activeren van het lymfesysteem, met als doel het efficiënter en sneller afvoeren van overtollig vocht, zowel zichtbaar als onzichtbaar oedeem, via de lymfebanen.

Deze zachte behandelmethode is toepasbaar op het gehele lichaam en heeft als doel de vochtdoorstroming te bevorderen, eventuele stagnaties te verhelpen, de immuniteit te versterken, stress te verminderen en het hormonale stelsel te optimaliseren.

De kern van de Lymfedrainage Vodder techniek ligt in het ritmisch toepassen van een zeer zachte spiraalvormige druk op de lymfeklieren en lymfebanen, waarbij de richting van de druk wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfesysteem. Het ritme van de toegepaste druk is cruciaal en moet nauwkeurig worden gesynchroniseerd met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfebanen en haarvaatjes, om zo een optimale afvoer van het overtollige lichaamsvocht te waarborgen.

Zwangerschapsbegeleiding

Bij zwangerschapsbegeleiding maken we een onderscheid in begeleiding voor de bevalling (prenataal) en na de bevalling (postnataal).

Prenatale begeleiding:

Tijdens de prenatale begeleiding wordt er aandacht besteed aan zowel de houding als de conditie van de spieren. Dit omvat het behandelen van verkorte, verzwakte of verkrampende spieren. Bovendien worden pers- en ademhalingstechnieken aangeleerd voor een optimale voorbereiding op de bevalling. Het wordt aangeraden om met deze begeleiding te starten zodra er klachten optreden, of als algemene voorbereiding vanaf de 24e week van de zwangerschap.

Postnatale begeleiding:

Postnatale begeleiding focust op oefeningen die de stabiliteit verhogen en de rug-, buik- en bekkenbodemspieren versterken. Er is ook de mogelijkheid om te werken aan conditieherstel indien dit gewenst is. Het wordt aangeraden om met postnatale oefeningen te beginnen na de controle bij de gynaecoloog, wat meestal plaatsvindt 6 tot 8 weken na de bevalling.

Medical taping

Medical Taping is een gespecialiseerde tapemethode waarbij gebruik wordt gemaakt van elastische kinesiotape. Deze tape is speciaal ontworpen om het spierstelsel te ondersteunen, de natuurlijke genezingsprocessen van het lichaam te bevorderen en zowel het neurologische als het circulatoire systeem positief te beïnvloeden. Het grote voordeel van Medical Taping is dat het deze ondersteuning biedt zonder de bewegingsvrijheid in enige vorm te beperken.

KineCoach, obesitas bij volwassenen en kinderen

Bij de KineCoach staat een integrale aanpak centraal voor mensen die kampen met obesitas, zowel bij volwassenen als kinderen. De samenwerking met een diëtiste bevordert een gezondere levensstijl.

Het traject start met een intakegesprek, waarbij de huidige fysieke activiteiten en medische veiligheid grondig worden besproken en gescreend.

Op basis van deze informatie stellen we een persoonlijk oefenprogramma op dat vervolgens geïntegreerd wordt in de behandeling. De revalidatie kan zowel op eigen initiatief als op aanbeveling van de arts gestart worden.

Als aanvullende therapie organiseren we, bij voldoende belangstelling, kleine groepssessies voor begeleide training.

Mocht een chirurgische ingreep noodzakelijk zijn, dan zorgt de KineCoach voor een optimale voorbereiding. We werken aan de verbetering van de fysieke conditie, zodat de veiligheid van de ingreep gewaarborgd wordt en de daaropvolgende revalidatie vlotter verloopt. Na de operatie is een uitgebreide medische, nutritionele en psychologische begeleiding essentieel.

Kinecoach, (pre-) diabetes type 2

Prediabetes is de voorfase van diabetes en gaat gepaard met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Door tijdig de levensstijl bij te sturen, kan prediabetes bij ongeveer de helft van de gevallen voorkomen worden, waardoor ook het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 aanzienlijk vermindert.

Als KineCoach staan we klaar om je te ondersteunen. In samenwerking met een diëtiste zetten we ons in voor jouw revalidatie, met als kernpunten het adopteren van een gezondere levensstijl en het verhogen van jouw levenskwaliteit. De KineCoach stelt een op maat gemaakt oefenprogramma voor je op.

Daarnaast bieden we, bij voldoende interesse, groepssessies aan. Hier kun je onder professionele begeleiding trainen en samen met anderen werken aan een gezondere toekomst.

Dry needling

Dry needling is een effectieve behandelmethode speciaal ontwikkeld voor het aanpakken van pijnlijke of gespannen spieren. Door het inzetten van een fijne naald worden verhardingen of triggerpoints in de spieren direct en efficiënt behandeld. Hierdoor krijgen de spieren de kans om zich langdurig te ontspannen en draagt Dry needling bij aan een verbeterd spierherstel.

Temporomandibulaire dysfuncties

Temporomandibulaire dysfuncties verwijzen naar aandoeningen gerelateerd aan het kaakgewricht. Deze klachten kunnen ontstaan door een verhoogde spierspanning, een beperkte beweeglijkheid van het kaakgewricht of juist door een overactief kaakgewricht. Het is essentieel om deze dysfuncties tijdig te herkennen en te behandelen.

Post COVID revalidatie

Covid-19 heeft op elke patiënt een andere impact. Om optimaal te herstellen van deze ziekte is een individuele en professionele benadering van post-COVID revalidatie essentieel. Wij staan klaar om je te begeleiden naar meer ademruimte, een verbeterde conditie en een algeheel gevoel van welzijn!

Mulligan

Het Mulligan concept is gericht op het pijnloos herstellen van de normale beweeglijkheid en functie van een gewricht. Deze methode combineert een passieve correctie, uitgevoerd door de therapeut, met een actieve beweging door de patiënt zelf. Door de Mulligan techniek toe te passen waar het nodig is, kan men snel een pijnvrije beweging en functie van het gewricht bereiken.

McKenzie

De McKenzie Methode staat bekend om de actieve betrokkenheid van de patiënt en is speciaal ontwikkeld voor het beoordelen en behandelen van rug-, nek- en gewrichtsklachten. Door middel van op maat gemaakte oefeningen kunnen patiënten actief deelnemen aan hun eigen herstelproces. De McKenzie therapie stimuleert niet alleen het herstel, maar bevordert ook de zelfredzaamheid van de patiënt.

NDT voor volwassenen met een verkregen hemiplegie

NDT, ofwel Neuro-Developmental Treatment, is gericht op het centraal zenuwstelsel, waaronder de hersenen en het ruggenmerg. Het primaire doel van de NDT aanpak is om patiënten te helpen bij het herwinnen van functies die verloren zijn gegaan door hersenbeschadiging, zoals na een CVA. Binnen deze therapie wordt er nauwkeurig afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt, waarbij gestreefd wordt naar een zo natuurlijk mogelijke bewegingswijze.

Shockwave therapie

Shockwave therapie: een effectieve oplossing voor chronische musculoskeletale aandoeningen. Deze innovatieve behandeling biedt uitkomst bij chronische of langdurige peesklachten, al dan niet in combinatie met kalkvorming. De voordelen van shockwave therapie zijn veelzijdig:

 • Vermindering van pijn en ongemak.

 • Actieve afbraak van verkalkingen en fibrose.

 • Sterke ontstekingsremmende werking die weefselherstel versnelt.

 • Aanzienlijke vermindering van spiertonus en spasticiteit.

afbeelding