psychologie

psychologie
Cognitieve gedragstherapie
Cliëntgerichte gesprekstherapie
Wandeltherapie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie stelt dat onze gevoelens, gedachten en handelingen aangeleerd zijn. Er wordt vertrokken van je gedachtepatroon bij emoties of problemen. Het doel is negatief denken omvormen naar positief of neutraal.

Acceptance en commitment therapie is een vorm van gedragstherapie waarbij geleerd wordt te kiezen hoe er met gewaarwordingen kan worden omgegaan. De focus ligt op het niet veroordelen van gedachten en gevoelens.

Cliëntgerichte gesprekstherapie

Cliëntgerichte gesprekstherapie omvat een visie waarbij de cliënt beslist welke kant de ondersteuning uitgaat. De psycholoog reikt geen oplossingen aan, maar heeft een samenvattende, verklarende en luisterende houding.

Wandeltherapie

Wandeltherapie kan in overleg gecombineerd worden met bovenstaande therapievormen. Dit vergemakkelijkt immers de een-op-een-gesprekken. Bovendien kan beweging in de natuur helpen bij het verminderen van stress en angst.

afbeelding