We werken samen met diëtiste Ellen Swennen. Zij werkt op een andere locatie in Neeroeteren.